Софтуер

ВЪЗМОЖНОСТИ НА СИСТЕМАТА

Системата се обновява постоянно с нови възможности

 

 

  Мониторингът и контрол на обекти в реално време, е една от основните функции на системата
MONITORING.bg. В страница – „Монитор“, можете да наблюдавате всички обекти в Реално
време. Страницата съдържа всички данни на обекта, аларми, както и визуализация върху карта в
реално време, ако той подава информация за местоположението си. Позиционирането става върху карта, ако обекта има координати, или в табличен вид, ако няма.

 

Възможности в “Монитор”, които се поддържат до момента:

· Изобразяване на местоположението на обекти в реално време;
· Проследяване на маршрута на дадено превозно средство, посока на движение,
изминат маршрут до момента(km);
· Възможност за индивидуално проследяване на повече от един обект в отделни
прозорци, и автоматичното им подреждане;
· Улеснено визуализиране на информацията (във вид на табло) за двигател, гориво,
скорост, температура, обороти и др параметри;
· Създаване на статични обекти директно върху картата (обвързани със справки към
тях);
· Автоматично следене на обекти върху избрани от Вас карти;
· Алармиране в реално време за настъпило събитие, както и звукова индикация;
· Цветова индикация за различни видове състояния и режими на работа на
машините;
· Графично представяне на данните в реално време;
· Пълно описание на получените данни от обекта;
· Групиране на обектите по зададени категории и филтър за бързо търсене;
· Запазване на потребителският интерфейс, след изход от системата;
· Показване на информацията в табличен вид, удобно в случаите, когато обектите
нямат позиция;
· Търсене в МапБГ карти, с autocomplete;

 

ТАБЛИЦА

В страница – „Таблица“ можете да разглеждате всички налични обекти- GPS обектите Ви,
статични и динамични обекти. Данните са в табличен вид, като стойностите на всеки параметър могат да се подреждат в низходящ или възходящ ред. Набор от филтри, за бърза справка на състоянието на обектите в реално време.

А ето и всички възможности в “Таблица”, които се поддържат:

· Таблица с всички ваши обекти – име, отчети, местоположение;
· Набор от различни филтри, както и възможност за комбинираното им използване,
удобен при откриване на обекти в конкретно състояние, или наличие на свойство;
· Обновяване само при поискване. Изключително удобен за намаление трафика на
данни или при ограничен интернет, бутони за визуализиране върху карта(Google, МапБГ);
· Показване на състоянията и стойностите на различни показатели и подреждане
спрямо тях;

 

СПРАВКИ

В страница – „Справки“ можете да връщате времето назад. Архив от данни, подредени във
вид на Пътни листи, Печатни справки, както и Екранно визуализиране на информацията, Ви помагат да анализирате и контролирате автопарка си.

… А ето и възможностите в “Справки” до момента:

· Генериране на справки за всеки обект, за определен период от време
· Генериране на справки за период до 90 дни за даден обект. Без ограничение в
избора Ви на дни.
· Автоматично генериране на справки и изпращането им към желани от Вас
e-mail-и;
· Възможност за генериране на няколко справки в отделни прозорци, за един
обект или различни. За бързо и лесно анализиране на информацията от тях.
· Принтиране и експорт на информацията в удобен за Вас формат (PDF, Word, Excel) ;
· Възможност за допълнителни опции на справката (Генериране според други
свойства, освен състояние на Двигателя);
· Избор на карта, върху която се визуализира маршрута на обекта;
· Филтър за бързо откриване на конкретен обект от списъка.
· Бързо прехвърляне към справка за конкретния наблюдаван обект в Реално време;

 

ВИДОВЕ СПРАВКИ

… А ето и всички видове в “Справки”, които се генерират до момента:

 

· ЕКРАННА СПРАВКА – Географски координати
· ЕКРАННА СПРАВКА – Графика
· ЕКРАННА СПРАВКА – Маршрути
· ЕКРАННА СПРАВКА – Първични данни
· ПЕЧАТНА СПРАВКА – Аналогови входове
· ПЕЧАТНА СПРАВКА – Аналогови входове – изменение
· ПЕЧАТНА СПРАВКА – Ефективност
· ПЕЧАТНА СПРАВКА – Обход Статични обекти
· ПЕЧАТНА СПРАВКА – Обходени обекти
· ПЕЧАТНА СПРАВКА – Посетени градове
· ПЕЧАТНА СПРАВКА – Посещаемост обекти
· ПЕЧАТНА СПРАВКА – Заредено гориво
· ПЕЧАТНА СПРАВКА – Източено гориво
· ПЕЧАТНА СПРАВКА – Източено гориво по дни
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Гориво
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Гориво (по дни)
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Гориво + Разходомер
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Гориво + Разходомер (по дни)
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Маршрути
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Маршрути (по дни)
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Маршрути + адрес
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Маршрути + обект
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Маршрути транспортни средства
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Разходомер
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Разходомер (по дни)
· ПЪТНИ ЛИСТИ – Средна / Максимална скорост

 

АЛАРМИ

· Създаване на аларми за различни параметри от Вашите обекти, техните стойности
и промяна за оказан от Вас период на активност на алармата;
· Показване на алармите в Реално време в системата и конкретизиране на мястото.
Където е момента на алармиране;
· Архив от аларми за минали събития;
· Аларми за зони за охрана (позиция) – при влизане или излизане от зона (точка,
полигон, маршрут);
· Изпращане на аларма, към посочен един или повече e-mail-а и/или SMS;
· Звукова индикация в Реално време при настъпило алармено събитие;
· Свободно създаване на фиксирани маршрути и контрол върху тяхното спазване;

 

„АДМИНИСТРИРАНЕ“

· Настройки на профила Ви и данни за контакти;
· Създаване на потребители с права за достъп;
· Управление на обекти, аларми и автоматични справки;
· Галерия от картинки (икони) при създаване на шаблони и статични обекти;