За нас

 

“Трафик Контрол ООД” е водеща компания за GPS следене на транспортни средства в реално време и дистанционно следене на различни параметри в транспортните средства.

  С дългогодишния си опит, фирмата се превърна в партньор на водещи компании в България и чужбина.

Системата за GPS мониторинг на „Трафик Контрол“ ООД е авторска разработка на развоен екип в компанията и това ни прави една от малкото български фирми в този бранш, използващи собствени устройстава. Това ни позолява да реагираме гъвкаво на потребностите на нашите клиенти, бързо да решаваме проблеми с различна сложност и да оказваме комплекс от широк спектър услуги, започвайки от идейната разработка на решението до неговата техническа и логистична поддръжка.Пълната съвместимост на отделните модули обезпечава надеждно и високоефективно функциониране на системата в цялост.

Работим в сферата на GPS проследяване на транспортни средства от далечната 2001 г. Първата система е разработена на принципа на радио сигнал. След това е разработена система за предаване на данни по SMS. От 2006 г. е пусната в експлоатация трета система , която работи чрез GPRS.

За тези години имаме реализирани повече от 1000 проекта във всички отрасли на икономиката, където могат да се използват GPS технологиите – големи фармацевтични, строителни, промишлени и транспортни компании са наши потребители. В държавния сектор – тролейбусни, автобусни превози ,общински и държавни дружества .Доказаната в практиката надеждност и ефективност на нашите решения ни дава увереност да гарантираме за кратки срокове постигане на желан икономически ефект от нашите клиенти.

Ежедневно системата за GPS мониторинг на „Трафик Контрол“ проследява повече от 3000 автомобила, като предоставя на оторизираните служители информация за повече от двадесет параметра , както за момента, така и в ретроспекция.

 

 

РЕФЕРЕНЦИИ