Услуги

 

  ВИЖ СПРАВКИ

 

КОНТРОЛ НА ГОРИВО

  Фирмата предлага няколко метода за следене количеството гориво в резервоара и неговия разход.

 

1. Тариране на резервоара – проследяващото устройство се свързва към фабричния нивомер на автомобила. Точността на измереното гориво е равно на точността на нивомерът в резервоара (грешка между 15-30%) – ВИЖ ПОВЕЧЕ

2. Монтиране на модул за четене от CAN BUS шина
При този метод инсталираното GPS устройство се свързва към бордовия компютър на автомобила.
Методът е възможен за определени автомобили и камиони ,производство след 2007 г. Точност на измерване до 1 %. ВИЖ ПОВЕЧЕ

3. Монтиране на допълнителен нивомер – капацитивна сонда
При този метод автомобилът се оборудва с допълнителен нивомер в резервоара . Резервоарът се пробива, грешка до 1 %. ВИЖ ПОВЕЧЕ

4. Монтиране на ултразвуков нивомер
При този метод автомобилът се оборудва с допълнителен нивомер в резервоара . Важно предимство – резервоарът НЕ се пробива, грешка 0.5 – 1 %. ВИЖ ПОВЕЧЕ

5. Административен метод – Посредством въвеждане на информация за заредено гориво от бензиностанция и текущи километри, по фактура, лично от собственика или друг служител.

 

КОНТРОЛ НА ТЕМПЕРАТУРА

  Посредством температурен датчик се следи температурата в диапазон от – 40°С до + 120°С (точност до 1°С).
Необходим при контролиран превоз на храни, лекарства, прерати и др.
При достигане на зададена температура, системата алармира. ВИЖ ПОВЕЧЕ

 

СЛЕДЕНЕ НА ОБОРОТИ

 Посредством монтиране на датчик за обороти се определя ефективната работа на движещи се превозни средства, на машини , чиято дейност е на малка площ – багери, преси и др.

 

SОS БУТОН

 Тази възможност е от значение за автомобили със специално предназначение – линейки, инкасо автомобили, автомобили превозващи опасни товари.
При активиране на SOS бутона се получава алармата с указано място и време на събитието.
Мини GPS проследяващото устройство TL300 (Персонален тракер) също е снабдено с паник бутон (SOS бутон).
Информацията от SOS бутона генерира алармено съобщение в реално време. Цялата информация по дата и час, освен визуализацията, се архивира и може да бъде ползвана месеци и години назад.

 

КОНТРОЛ НА ВРАТИ

Контрол при отваряне / затваряне на вратите на транспортното средство. ВИЖ ПОВЕЧЕ

 

КОНТРОЛ НА КАПАЧКАТА
НА РЕЗЕРВОАРА

Контрол при отваряне / затваряне капачката на резервоара. 

 

На основата на RFID технополгия за пренос на данни се следи състоянието на капачката – отворено/затворено  и за намеса в резервоара.

 

При отваряне/затваряне на капачката постъпва алармен сигнал., като се отчита време и място на събитието. Наблюдението е в реално време и в архив. ВИЖ ПОВЕЧЕ

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ
НА ШОФьОРА

При нужда от идентификация на шофьора / едно превозно средство се управлява от различни шофьори /, предлагаме това да става автоматично.

Шофьорът използва чип- тип ключодържател. ВИЖ ПОВЕЧЕ

 

 

КОНТРОЛ НА ЕЛ. УРЕДИ И ДОПЪЛНИТЕЛНИ
ГЕНЕРАТОРИ В ПРЕВОЗНОТО СРЕДСТВО

В системата се подава информация за състоянието на устройствата/ печка, климатик/, място и време на включване/изключване.

 

 

ДИСТАНЦИОННО ЧЕТЕНЕ НА ДАННИ ОТ ТАХОГРАФ

Услугата е необходима за превозни средства , които дълго време работят извън страната и собственикът няма физически достъп до тахографа.

Информацията от тахо картите се предава чрез интернет и GPRS модул, независимо къде се намира превозното средство..
Неохбходимо оборудване в камиона – цифров тахограф, модул за четене на информацията от тахографа, GPS модул за предаване данни от тахографа, при собственика – компютър и  четец тахо карти. ВИЖ ПОВЕЧЕ

 

 

 

АВТОМАТИЧНО ГЕНЕРИРАНЕ НА СПРАВКИ

При ползване на системата сте освободени от многократно правене на едно и също действие за генериране на справки.
Еднократно задавате желаната справка,час, дата на генериране , e-mail за получаване и системата работи за Вас

 

 

АЛАРМА-ДВИГАТЕЛ “ОХРАНА”

Генерира се аларма с изпращане на SMS/e-mail, когато автомобилът запали двигател или се премести извън зададена зона за охрана