Продукти

GPS проследяващо устройство GR-3U

GPS проследяващо устройство GR-3U Image

Системата за GPS наблюдение  на Трафик Контрол, Ви осигурява пълен и надежден контрол върху състоянието на автомобила или автопарка Ви.

Част от предлаганите възможности са:

–  информация за местонахождение (адрес), справки за вкл./изкл. двигател, движение,
посока, скорост, изминат път.

–  достъп до Интернет платформата: без закупуване на карти, софтуер

–  автоматично генериране и изпращане на справки: значително улеснение на клиента

–  създаване на нови справки при нужда на клиента:  без допълнително заплащане

–  гъвкав и поддържан софтуер: WEB базиран

–  олекотерна мобилна версия: работи чрез всякакви видове Интернет браузъри

–  всеки клиент сам може да създава допълнителни обекти върху карта, да следи
посещаемост, маршрути по градове и райони

–  Li-Po батерия, осигуряваща работа на устройството без външно захранване до 36ч.

–  наблюдението се осъществява чрез PC или GSM телефон на www.monitoring.bg

 

Комплектът съдържа:

–  Модул GPS-3U

–  SIM карта

–  Li-Po батерия

–  GPS антена

–  GSM антена

–  схема за монтаж

 

Монтаж:

Клиентът може да монтира модул GR-3U / предоставя се схема за монтаж / или да се обърне към оторизираните сервизи на фирмата.

 

     

Категория::
GPS модули

GPS проследяващо устройство GR-3U

GPS проследяващо устройство GR-3U Image

Системата за GPS наблюдение  на Трафик Контрол, Ви осигурява пълен и надежден контрол върху състоянието на автомобила или автопарка Ви.

Част от предлаганите възможности са:

–  информация за местонахождение (адрес), справки за вкл./изкл. двигател, движение,
посока, скорост, изминат път.

–  достъп до Интернет платформата: без закупуване на карти, софтуер

–  автоматично генериране и изпращане на справки: значително улеснение на клиента

–  създаване на нови справки при нужда на клиента:  без допълнително заплащане

–  гъвкав и поддържан софтуер: WEB базиран

–  олекотерна мобилна версия: работи чрез всякакви видове Интернет браузъри

–  всеки клиент сам може да създава допълнителни обекти върху карта, да следи
посещаемост, маршрути по градове и райони

–  Li-Po батерия, осигуряваща работа на устройството без външно захранване до 36ч.

–  наблюдението се осъществява чрез PC или GSM телефон на www.monitoring.bg

 

Комплектът съдържа:

–  Модул GPS-3U

–  SIM карта

–  Li-Po батерия

–  GPS антена

–  GSM антена

–  схема за монтаж

 

Монтаж:

Клиентът може да монтира модул GR-3U / предоставя се схема за монтаж / или да се обърне към оторизираните сервизи на фирмата.