Продукти

WiCo 2 Интернет ключ

WiCo 2 Интернет ключ Image

Интернет ключът WiCo 2 е първата стъпка към оптимизиране на енергийната ефективност на дома и офиса. WiCo 2 представлява интелигентен Wi-Fi контакт, който служи за дистанционно управление и контрол нa електрически уреди до 3 kW. Може да бъде програмиран по часове за седмица напред. Освен това е снабден с температурен датчик и може да изпълнява ролята на интелигентен термостат.

 

     

 

 

 

Категория::
Уреди за дистанционен контрол

WiCo 2 Интернет ключ

WiCo 2 Интернет ключ Image

Интернет ключът WiCo 2 е първата стъпка към оптимизиране на енергийната ефективност на дома и офиса. WiCo 2 представлява интелигентен Wi-Fi контакт, който служи за дистанционно управление и контрол нa електрически уреди до 3 kW. Може да бъде програмиран по часове за седмица напред. Освен това е снабден с температурен датчик и може да изпълнява ролята на интелигентен термостат.