Продукти

Датчик за контрол на вратите

Датчик за контрол на вратите Image

Следи се за състоянието на вратите – отваряне/затваряне

 

 

 

Категория::
Допълнителни модули към GPS модул GR-3U

Датчик за контрол на вратите

Датчик за контрол на вратите Image

Следи се за състоянието на вратите – отваряне/затваряне