Продукти

Температурен датчик

Температурен датчик Image

Следене на температура в диапазон от – 40°С до + 120°С (точност до 1°С)

 

 

 

Категория::
Допълнителни модули към GPS модул GR-3U

Температурен датчик

Температурен датчик Image

Следене на температура в диапазон от – 40°С до + 120°С (точност до 1°С)